Knížka My jsme vám to říkali

Knížka My jsme vám to říkali

U žánru real prediction až čas prověří, nakolik autoři dokázali predikovat budoucnost. Na některé události, které se už skutečně stihly stát, však nebylo potřeba čekat nijak dlouho. Mezi jinými zmíním třeba porouchaný záchod na mezinárodní kosmické stanici ISS, dramatickou sebevraždu zpěvačky Ivety Bartošové nebo založení amerického Centra pro studium existenciálního rizika, zkoumajícího za vydatné podpory společnosti Skype čtyři hlavní hrozby pro lidstvo: umělou inteligenci, změny klimatu, jadernou válku a biotechnologie. Pravda, technický pokrok nezastavíme, ale můžeme se u toho alespoň dobře bavit. A vy spolu s námi!Recenze

Kniha vyšla v září 2014. Jiří W. Procházka o ní napsal:

Ještě jste neotevřeli tuhle knížku?
Ještě jste nečetli absurditami, vynálezy
a vtipem nabité texty?
Ještě jste neupadli na zem v omamném
opojení z experimentální literatury?
Tak nad čím, proboha, váháte!!!


Jak kniha vznikla?

Jarchovský, Kováč, Mrkvičková, Štiblaríková, Vondráček

Svět re-pre našel nové stoupence, jak v Čechách, tak i na Slovensku. Na výzvu hlavních propagátorů tohoto nového žánru ze Spolku přátel krásného slova s uzávěrkou 28. 2. 2014 reagovala dvacítka autorů, z nichž hodnotící komise nakonec vybrala pět nejlepších, kterým se podařilo dodržet stanovená kritéria. Vybranými šťastlivci se stali:

 • Jarchovský, Zdeněk
 • Kováč, Milan
 • Mrkvičková, Iva
 • Štiblaríková, Lenona
 • Vondráček, Martin

Jejich soutěžní povídky musely splňovat tyto požadavky:

 1. dodržet žánrové vymezení re-pre, které je definováno jako subžánr science-fiction, jehož příběh se vstává reálným už ve chvíli, kdy po dopsání textu ještě nestihl zaschnout inkoust na autorově brku. Od toho se také odvíjí jeho označení re-pre, což znamená real-prediction neboli reálná předpověď.
 2. využívat humor (ve všech jeho polohách, od lehkého úsměvu až po ironii a sarkasmus)
 3. zahrnovat reálie a postavy vyskytující se v knize Odpor je zbytečný, kterou vydal Spolek přátel krásného slova v roce 2012, a to:
  1. povinné - firma MALÝ&SLABÝ a její produkty (viz samostatná záložka Svět re-pre) platotelismus = filozofický směr, za jehož vznikem stojí antický filozof Platoteles, vycházející z jeho památné věty "je to nemožné, ale přesto se to děje"
  2. volitelné - dle vlastního výběru. Zcela nové postavy a reálie, zapadající do poetiky světa re-pre, jsou samozřejmě vítány.
 4. rozsah textu v rozmezí 15-30 tis. znaků (vč. mezer), může se jednat i o více povídek. Formát nejlépe *.doc, *.txt.


Jarchovský, Kováč, Mrkvičková, Štiblaríková, Vondráček

Nad celým procesem výběru bděli také patroni - naši přední autoři Františka Vrbenská a Jiří Walker Procházka. Od původního záměru zveřejnit vítězné povídky na těchto stránkách jsme nakonec ustoupili a rovnou vydali sborník s názvem „My jsme vám to říkali“. K vybraným pěti autorům se připojili ještě tři autoři z řad SPKS (a pachatelé všeho) – Jaroslav Svoboda, Jan Hloušek a Zuzana Hloušková. Knížku doslovem opatřila Františka Vrbenská. Protože jsme opět chtěli, aby i druhá sbírka povídek tvořila mozaiku vzájemně provázaných příběhů, uskutečnily se nejprve dva dvoudenní workshopy, během kterých se připravené povídky četly, hodnotily a vylepšovaly. Reportáže z nich si můžete přečíst na www.spks.info. Vzniklá sbírka povídek je tak de facto kolektivním dílem, protože dnes někdo už jen těžko rozliší, čí rady prospěly zrovna jeho textu.