Propagátoři re-pre


Jan Hloušek

Přestože ho „kádrový posudek“ předurčil (narozen v době vrcholící normalizace) k práci v černouhelných dolech, vystudoval práva (nejprve v Brně a pak v Praze) a v současné době působí na Ústavu sociální práce UHK. Právě v bohémském prostředí brněnských kaváren a divadelních klubů se začaly rodit jeho první nesmělé literární pokusy. Nejprve to byla něžná slůvka poezie, která psával pro své první lásky, později však pevně zakotvil v prozaičtějších vodách, kde setrvává doposud. Na psaní je pro něj nejdůležitější, že se mohou čtenáři i on sám dobře bavit, proto mu nejvíce vyhovuje humoristická sci-fi. Představuje také čelního autora nového subžánru re-pre. Povídku Světové prvenství publikoval v roce 2006 v časopise Třetí pól. Vydal také celou řadu odborných publikací týkajících se práva a managementu neziskových organizací. Patří k za¬kládajícím členům SPKS a v současné době v něm vykonává funkci předsedy.

Přestože ho „kádrový posudek“ předurčil (narozen v době vrcholící normalizace) k práci v černouhelných dolech, vystudoval práva (nejprve v Brně a pak v Praze) a v současné době působí na Ústavu sociální práce UHK. Právě v bohémském prostředí brněnských kaváren a divadelních klubů se začaly rodit jeho první nesmělé literární pokusy. Nejprve to byla něžná slůvka poezie, která psával pro své první lásky, později však pevně zakotvil v prozaičtějších vodách, kde setrvává doposud. Na psaní je pro něj nejdůležitější, že se mohou čtenáři i on sám dobře bavit, proto mu nejvíce vyhovuje humoristická sci-fi. Představuje také čelního autora nového subžánru re-pre. Povídku Světové prvenství publikoval v roce 2006 v časopise Třetí pól. Vydal také celou řadu odborných publikací týkajících se práva a managementu neziskových organizací. Patří k za¬kládajícím členům SPKS a v současné době v něm vykonává funkci předsedy.


Jaroslav Svoboda

Vystudoval Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích a Univerzitu Hradec Králové obor učitelství výtvarné výchovy a občanské nauky. Nyní působí jako učitel na Střední škole aplikované kybernetiky v Hradci Králové. Začínal jako esejista pro časopisy Prométheus, České listy a Revue PROSTOR, přispíval také články o mykologii do periodik Zájmy a záliby a Svět hub. Coby literát zhodnotil své znalosti astronomie, biologie a ezoteriky sériemi povídek, jejichž děj se z větší části odehrává v imaginární pozemské vesnicí Malé Konivice či na vesmírné základně U3B poblíž Proximy Centauri. Je zakládajícím členem SPKS a jeho dvorním grafikem a ilustrátorem. Inicioval vznik nového subžánru s názvem re-pre (real-prediction, reálná předpověď). V roce 2009 mu vyšla autorská kniha Houbotlas aneb Houbařův Hradec Králové.

Vystudoval Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích a Univerzitu Hradec Králové obor učitelství výtvarné výchovy a občanské nauky. Nyní působí jako učitel na Střední škole aplikované kybernetiky v Hradci Králové. Začínal jako esejista pro časopisy Prométheus, České listy a Revue PROSTOR, přispíval také články o mykologii do periodik Zájmy a záliby a Svět hub. Coby literát zhodnotil své znalosti astronomie, biologie a ezoteriky sériemi povídek, jejichž děj se z větší části odehrává v imaginární pozemské vesnicí Malé Konivice či na vesmírné základně U3B poblíž Proximy Centauri. Je zakládajícím členem SPKS a jeho dvorním grafikem a ilustrátorem. Inicioval vznik nového subžánru s názvem re-pre (real-prediction, reálná předpověď). V roce 2009 mu vyšla autorská kniha Houbotlas aneb Houbařův Hradec Králové.


Lukáš Vaníček

Protože je odjakživa renegát a střevo, za své životní úspěchy považuje především úspěšné absolvování mateřské školy, pak školy základní i střední (gymnázium v Novém Bydžově) a získání akademického titulu  Bc. (o kterém však mnozí váhají, zda to znamená bakalář nebo blbec). V současné době dokončuje magisterské studium oboru Mediální studia v Praze. Pracuje v redakci Chrudimského deníku, přispívá také jako recenzent a publicista do internetových serverů FantasyPlanet a Topzine a do časopisů Ikarie (nyní XB-1) a Pevnost. Jako literát se věnuje se především fantastice. Knižně mu povídka Víc, než si myslíš ve sborníku Kadeti fantazie (vyd. 2010). Členem SPKS je od roku 2008, kde působí jako koordinátor mediálních kampaní a lektoruje dílny pro začínající autory.

Protože je odjakživa renegát a střevo, za své životní úspěchy považuje především úspěšné absolvování mateřské školy, pak školy základní i střední (gymnázium v Novém Bydžově) a získání akademického titulu Bc. (o kterém však mnozí váhají, zda to znamená bakalář nebo blbec). V současné době dokončuje magisterské studium oboru Mediální studia v Praze. Pracuje v redakci Chrudimského deníku, přispívá také jako recenzent a publicista do internetových serverů FantasyPlanet a Topzine a do časopisů Ikarie (nyní XB-1) a Pevnost. Jako literát se věnuje se především fantastice. Knižně mu povídka Víc, než si myslíš ve sborníku Kadeti fantazie (vyd. 2010). Členem SPKS je od roku 2008, kde působí jako koordinátor mediálních kampaní a lektoruje dílny pro začínající autory.


Vojtěch Erbrt

Studuje na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové a v budoucnu by se chtěl stát lékařem. S tužkou si začal pohrávat už ve druhé třídě, když se pokoušel napodobovat básničky a říkanky z Čítanky. Po několikaletém období poezie přesedlal na povídky, časem pomýšlí i na román. Zastává názor, že umění by nemělo být zdrojem obživy, nýbrž něčím vyšším, co člověka přesahuje a vnitřně obohacuje. Pravidelně se účastnil literární soutěže O Cenu Hradeckého Škrabáka, v níž obsazoval vítězné příčky, od roku 2009 je členem SPKS. Svou tvorbu vydává převážně ve spolkových publikacích (almanachy, Škrabopis). Jeho sérii publicistických textů uveřejnil v roce 2010 server iDnes.cz

Studuje na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové a v budoucnu by se chtěl stát lékařem. S tužkou si začal pohrávat už ve druhé třídě, když se pokoušel napodobovat básničky a říkanky z Čítanky. Po několikaletém období poezie přesedlal na povídky, časem pomýšlí i na román. Zastává názor, že umění by nemělo být zdrojem obživy, nýbrž něčím vyšším, co člověka přesahuje a vnitřně obohacuje. Pravidelně se účastnil literární soutěže O Cenu Hradeckého Škrabáka, v níž obsazoval vítězné příčky, od roku 2009 je členem SPKS. Svou tvorbu vydává převážně ve spolkových publikacích (almanachy, Škrabopis). Jeho sérii publicistických textů uveřejnil v roce 2010 server iDnes.cz


Zuzana Hloušková

Během vysokoškolských studií sociální práce a bohemistiky vedla 7 let Občanské poradenské středisko v Hradci Králové. Nyní vyučuje problematiku neziskového sektoru a sociálních služeb na Univerzitě Pardubice. Literární tvorbě se věnuje více než 2 dekády, především žánrům sci-fi a fantasy. Na žánr fantasy se zaměřila také teoreticky ve své diplomové práci (obhájena na FF UK v roce 2007). Účastnila se úspěšně řady literárních soutěží (např. Hranice možností, Cena Karla Čapka) a některé oceněné práce vydala časopisecky či knižně. V roce 2009 publikovala v časopise Pevnost povídku Drakobijka. V roce 1999 jí vyšla sci-fi novela Volavky a v roce 2010 fantasy román Čtyři klíče. V roce 2012 uveřejnila v časopise Lemurie povídku Legenda o smaragdových očích. Je zakládající členkou Spolku přátel krásného slova, kde stála u zrodu literární soutěže, každoročně lektoruje literární dílny pro začínající autory a edičně připravuje spolkové publikace. Příležitostně působí také jako recenzentka.

Během vysokoškolských studií sociální práce a bohemistiky vedla 7 let Občanské poradenské středisko v Hradci Králové. Nyní vyučuje problematiku neziskového sektoru a sociálních služeb na Univerzitě Pardubice. Literární tvorbě se věnuje více než 2 dekády, především žánrům sci-fi a fantasy. Na žánr fantasy se zaměřila také teoreticky ve své diplomové práci (obhájena na FF UK v roce 2007). Účastnila se úspěšně řady literárních soutěží (např. Hranice možností, Cena Karla Čapka) a některé oceněné práce vydala časopisecky či knižně. V roce 2009 publikovala v časopise Pevnost povídku Drakobijka. V roce 1999 jí vyšla sci-fi novela Volavky a v roce 2010 fantasy román Čtyři klíče. V roce 2012 uveřejnila v časopise Lemurie povídku Legenda o smaragdových očích. Je zakládající členkou Spolku přátel krásného slova, kde stála u zrodu literární soutěže, každoročně lektoruje literární dílny pro začínající autory a edičně připravuje spolkové publikace. Příležitostně působí také jako recenzentka.Všichni autoři jsou členy Spolku přátel krásného slova, který sdružuje začínající spisovatele z Královéhradecka.
K jeho hlavním aktivitám patří Škrabákovy dílny tvůrčího psaní, ruličková kampaň "Kapka poezie nikoho nezabije"
a vydavatelská činnost Škrabákovy expedice. Členové se pravidelně scházejí na tzv. Literárních útercích.
Bližší info na stránkách spks.info.


Autoři poskytli rozhovor pro Český rozhlas, který si můžete poslechnout zde.


Chcete nám poslat vzkaz či námět? Napište nám na skrabak@email.cz.